Івано-Франківський державний центр естетичного виховання є позашкільним навчально-виховним закладом.Засновником Центру є Міністерство освіти і науки України. Івано-Франківський державний центр естетичного виховання створено шляхом перейменування (зміни назви) Національно-культурного центру управління освіти і науки обласної державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1133 від 17.08.2002 року та наказу Міністерства освіти і науки України №727 від 19.12.2002 року і є його правонаступником. ІФДЦЕВ є основним координатором діяльності загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та шкіл-інтернатів обласного підпорядкування Івано-Франківської області щодо організації позаурочної виховної роботи, надає навчальним закладам організаційно-методичну допомогу з організації позашкільної освіти.

Метою діяльності ІФДЦЕВ є: надання позашкільної освіти учням (вихованцям) загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування; студентам вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (далі – вихованці), формування умінь і навичок відповідно до їх здібностей, обдарувань і стану здоров'я; забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; створення умов для надання позашкільної освіти вихованцям; координація діяльності загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та шкіл-інтернатів обласного підпорядкування Івано-Франківської області щодо організації позашкільної освіти та виховної роботи; надання колективам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування організаційно-методичної допомоги з питань розвитку позашкільної освіти.

Головними завданнями ІФДЦЕВ є: виховання громадянина України; виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді; організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки та правового виховання; виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; збереження та примноження надбань національної культури та художньої спадщини народів України, розвиток культурно-історичних традицій, залучення вихованців до джерел національної культури, формування естетичних критеріїв, потреб, смаків підростаючого покоління; здійснення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ІФДЦЕВ; організація та проведення обласних масових заходів художньо-естетичного напряму; методичний супровід творчих колективів щодо присвоєння (підтвердження) почесних звань «Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив». У випадках, передбачених законодавством України,  діяльності. ІФДЦЕВ має право: проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу; організовувати роботу гуртків за різними напрямами позашкільної освіти.

ІФДЦЕВ несе відповідальність перед суспільством і державою за: реалізацію завдань з розвитку позашкільної освіти, визначених чинним законодавством України; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб'єктами освітньої, виховної діяльності; дотримання фінансової дисципліни; дотримання безпечних умов освітньої діяльності. Мова навчання та виховання у ІФДЦЕВ визначається Конституцією України та відповідним законом України. ІФДЦЕВ співпрацює з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами на паритетних засадах. Взаємовідносини ІФДЦЕВ з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними відповідно до законодавства України. Мова навчання і виховання у Центрі визначається Конституцією України і відповідними законодавчими актами.       

      Основні завдання Центру спрямовані на: 
 • збереження та примножування надбань національної культури та художньої спадщини народів України, розвиток культурно-історичних традицій; 
 • залучення учнівської та студентської молоді до джерел національної та світової культури, формування естетичних критеріїв, потреб, смаків підростаючого покоління; 

 •забезпечення потреб особистості вихованця у творчій самореалізації, здобуття практичних умінь та навичок у різних сферах життєдіяльності; підвищення ефективності виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

вул.В"ячеслава Чорновола, 130а
м. Івано-Франківськ
76000
ел.пошта: ifdcev@ukr.net

Директор  Кузбит Михайло Володимирович - заслужений працівник культури України

Зареєструватись