Головна » Документи » Накази

Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики №505 від 19.09.2018р.
01.10.2018, 08:52

  

 
   


         УКРАЇНА

 

   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ та молодіжної політики                                                        

__

                      

                                                 НАКАЗ

 від 19.09.2018 р.                                            м. Івано-Франківськ                                              № 505

                                                                         

 

Про проведення обласного

конкурсу поезії,

присвяченого Дню української

мови та писемності, серед учнів

закладів професійно-технічної освіти

 

 Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на     2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 р.  № 42-2/2015 зі змінами від 10.06.2016 р. № 218-5/2016, від 09.12.2016 р.       № 342-11/2016, від 10.03.2017 р. № 445-13/2017, від 30.06.2017 р.                   № 542-16/2017, від 08.12.2017 р. № 679-19/2017, від 02.03.2018 р.                   № 820-20/2018, від 22.06.2018 р. № 871-22/2018, з метою популяризації українського поетичного слова, виявлення обдарованої молоді, розвитку художнього смаку учнів; пізнання, осмислення краси художнього слова, удосконалення мистецтва живого мовлення, залучення учнівської молоді до книги як джерела знань, глибокого вивчення культури  рідного краю

 

НАКАЗУЮ:

      

1. Івано-Франківському державному центру естетичного виховання (Кузбит М.В.):

  1.1. Організувати  і провести 07 листопада 2018 року о 10 год. у актовій залі Вищого професійного училища  №13 м. Івано-Франківська (вул. Пасічна, 10а) II етап обласного конкурсу поезії, присвяченого Дню української мови та писемності, серед учнів закладів професійно-технічної освіти (далі - Конкурс).

1.2. Провести 30 - 31.10.2018 р. попереднє прослуховування та відбір учасників Конкурсу (по закладах професійно-технічної освіти).

2. Затвердити склад журі обласного конкурсу поезії, присвяченого Дню української мови та писемності, серед учнів закладів професійно-технічної освіти (додаток 1).

3. Директорам закладів професійно-технічної освіти:         

3.1. Надіслати до 02.11.2018 р. на електронну адресу ІФДЦЕВ ifdcev@ukr.net інформацію про проведення І етапу Конкурсу у закладі.           

 3.2. Забезпечити  участь переможців I етапу у II етапі Конкурсу.

4. Директору  Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська Данилюку М.П. забезпечити належні умови для проведення Конкурсу.

 5. Видатки на проведення Конкурсу провести за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, передбачених на реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти (підпрограма 4 «Обдаровані діти», п. 4.10),  згідно  кошторису (додаток 2).

 6. Координацію роботи щодо проведення Конкурсу покласти на директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання М.В.Кузбита.

 7.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

 

 

Директор департаменту                                  Віктор Кімакович

 

 

 

 

                                                                                               Додаток  1

                до наказу департаменту освіти,

                науки та молодіжної політики                      облдержадміністрації

                від 19.09.2018 р. № 505        

 

 

Склад журі

     обласного конкурсу поезії, присвяченого Дню української мови та писемності, серед учнів закладів професійно-технічної освіти

 

 

  Кузбит Михайло   

          Голова журі:

-директор Івано-Франківського державного центру естетичного виховання, Заслужений працівник культури України

                                                                                                            

 

Береговська Леся

Деделюк Світлана

 Дяків Оксана

Левицька Ольга

Муравйова Леся

Салабай Галина

 

Турчиняк Любов

         Члени журі:

-керівник гуртка Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

-в.о заступника директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

-головний  спеціаліст департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

-методист Центрального Народного дому м. Івано-Франківська (за згодою)

 

-директор Муніципального Центру дозвілля департаменту культури Івано-Франківської міської ради ( за згодою)

 

-методист Івано-Франківського державного центру  естетичного  виховання

 

-керівник гуртка Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ

 

 

  

                                                                        

                                                  

 

                      У М О В И

 

            про проведення обласного конкурсу поезії, присвяченого Дню           

                української мови та писемності,  серед учнів закладів

        професійно-технічної освіти та студентів закладів вищої освіти, які      

                          здійснюють підготовку молодших спеціалістів

 

 

                                  І. Загальні положення

 

         1. Положення про обласний конкурс поезії серед учнів закладів професійно – технічної освіти та студентів закладів вищої освіти, які    здійснюють підготовку молодших спеціалісті (далі - Положення) регулює порядок проведення обласного конкурсу поезії.

 

        2. Положення розроблене відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015р. №42-2/2015 (зі змінами).

     

         3. Метою Положення є визначення порядку, та умов проведення обласного конкурсу поезії, присвяченого Дню  української мови та писемності, серед учнів закладів професійно – технічної освіти та студентів закладів вищої освіти, які  здійснюють підготовку молодших спеціалісті (далі - Конкурс).

 

                                       ІІ. Організація Конкурсу

 

         1. Конкурс проводиться щорічно департаментом освіти,  науки та молодіжної політики облдержадміністрації та Івано-Франківським державним центром естетичного виховання (далі - ІФДЦЕВ).

       

         2. Метою Конкурсу є популяризація українського поетичного слова, виявлення обдарованої молоді, розвиток  художнього смаку особистості; пізнання, осмислення краси художнього слова, удосконалення мистецтва живого мовлення, залучення учнівської та студентської молоді до книги як джерела знань, глибоке  вивчення культури  рідного краю.

    

 3. Конкурс проводиться у два етапи:

 

І етап  - на рівні закладу освіти (між навчальними групами);

ІІ етап - на обласному рівні.   

 

4. Місце, дата, час проведення Конкурсу визначаються наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

5. Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації надсилається у заклади освіти та оприлюднюється  на офіційному сайті ІФДЦЕВ не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

 

6. Заявки для участі в Конкурсі подаються у довільній формі в ІФДЦЕВ у електронному вигляді за 10 днів до визначеної дати проведення Конкурсу та в 5 примірниках  у день проведення Конкурсу у паперовій формі за підписом директора  закладу. 

 

IІІ. Вимоги до конкурсної програми та критерії оцінювання виступів

 

1. Заклад професійно - технічної та вищої освіти представляє на Конкурс  трьох  переможців I етапу (на рівні закладу освіти) в таких  номінаціях: «Патріотика»,   «Лірика» та «Авторський вірш».   

        

2. Учасники Конкурсу мають право добирати  уривки з літературних творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних авторів, авторські твори. 

       

 3.  Тривалість виступу не повинна перевищувати 3 хв.

         

4. Критерії оцінювання виконання програми здійснюється за 5 – бальною шкалою:

5 високий рівень – (учасник виразно без помилок та неточностей декламує твір напам’ять, застосовує логічні наголоси; виявляє емоційне розуміння твору, мовленнєву вправність; присутня естетика зовнішнього вигляду та розкриття художнього образу);

 

4 достатній рівень – (учасник чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно; відсутня мовленнєва вправність; естетика зовнішнього вигляду та розкриття художнього образу на доброму рівні);

 

3 середній рівень – (учасник декламує твір напамять зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок; відсутнє емоційне розуміння творузовнішній вигляд та розкриття художнього образу на задовільному рівні);

 

 

2 посередній рівень – (учасник допустив багато помилок під час декламації твору; зовнішній вигляд не відповідав обраному художньому образу);

 

1 низький  рівень – (учасник  не зміг виконати конкурсну програму).   

 

ІV. Визначення та нагородження переможців ІІ етапу Конкурсу

 

1. Для оцінювання виступів учасників ІІ етапу Конкурсу та визначення переможців утворюється журі Конкурсу, склад якого затверджується наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

2. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які посіли І,II,ІІІ місця відповідно до набраної кількості балів у кожній номінації, окремо серед закладів професійно – технічної  та вищої освіти.

 

3. Результат проведення ІІ етапу Конкурсу затверджується відповідним наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації на підставі протоколу журі.

 

                                               V. Фінансування

 

1. Витрати на відрядження учасників Конкурсу та осіб, що їх супроводжують, здійснюються за рахунок  коштів закладів освіти.

 

2. Витрати на проведення ІІ етапу Конкурсу та нагородження переможців здійснюється за рахунок департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації у межах визначених кошторисних призначень.

 

 

 

 

 

Категорія: Накази | Додав: ifdcev
Переглядів: 22 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Зареєструватись