Головна » Документи » Накази

Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики №562 від 22.10.2018р.
12.11.2018, 12:39

  УКРАЇНА

ВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ та молодіжної політики                                                        

__

                     

                                                 НАКАЗ

 від 22.10.2018 р.             м. Івано-Франківськ          №562                        

                                                                       

Про проведення обласного конкурсу

фольклорно-етнографічних колективів

серед здобувачів освіти

закладів загальної середньої та

позашкільної освіти

 

 Відповідно до Програми розвитку освіти  Івано-Франківщини на    2016-2023 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 р.  № 42-2/2015 зі змінами від 10.06.2016 р. № 218-5/2016, від 09.12.2016 р.        № 342-11/2016, від 10.03.2017 р. № 445-13/2017, від 30.06.2017 р.                   № 542-16/2017, від 08.12.2017 р. № 679-19/2017 від 02.03.2018 р. № 820-20/2018, від 22.06.2018 р. № 871-22/2018, з метою  залучення молоді до відродження народних традицій, пропаганди українського фольклору та етнографії, збереження звичаїв та обрядів, залучення її до участі в національно-релігійних святах, забезпечення змістовного дозвілля

                           

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у грудні 2018 року обласний конкурс фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі – Конкурс) відповідно до графіка його проведення (додаток  1).

2. Затвердити склад  журі (додаток 2).

3. Фінансування витрат  на проведення Конкурсу здійснити за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, передбачених на реалізацію інших  програм та заходів у сфері освіти (підпрограма 4 «Обдаровані діти», п.4.10), згідно з кошторисом (додаток 3).

4. Керівникам місцевих органів управління освітою:

 4.1. До 03.12.2018 р. провести І етап Конкурсу (районний, міський). Взяти до уваги, що колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь у І етапі Конкурсу за територіальним принципом в районах і містах.

4.2. До 05.12.2018 р. надіслати на електронну адресу ІФДЦЕВ ifdcev@ukr.net  інформацію про проведення І етапу Конкурсу.  

 4.3. Забезпечити своєчасну явку і відповідну безпеку здоров'я та життя учасників  обласного конкурсу.

4.4. Створити належні умови для проведення II етапу обласного конкурсу згідно графіка проведення (додаток 1). 

4.5. Фінансування витрат на відрядження учасників обласного конкурсу провести за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 5. Координацію роботи щодо проведення Конкурсу покласти на директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання М.В. Кузбита.

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту - начальника управління освіти і науки І.О.Гаврилюка.

 

 

Директор департаменту                                  Віктор Кімакович

 

 

 

У М О В И

 

проведення  обласного конкурсу фольклорно-етнографічних колективів  серед здобувачів освіти закладів загальної

середньої  та позашкільної освіти

 

 

І. Загальні положення

             

  1. Обласний конкурс фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти      (далі: - Конкурс) проводиться окремо для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти області.

 

 2. Мета Конкурсу – залучення молоді до відродження народних традицій, участі в національно-релігійних святах, забезпечення змістовного дозвілля, пропаганда українського фольклору та етнографії, збереження звичаїв та обрядів.

                           

                                      

                                              II. Організація Конкурсу

 

 1. Конкурс проводиться департаментом освіти,  науки та молодіжної політики облдержадміністрації та Івано-Франківським державним центром естетичного виховання.

          

 2. Безпосереднє керівництво Конкурсом покладається на Івано-Франківський державний центр естетичного виховання.

 

   3.  Конкурс проводиться у два етапи:

І етап Конкурсу   -  районний (міський) рівень окремо серед:

  учнів закладів  загальної середньої освіти;

  вихованців закладів позашкільної освіти області.

ІІ етап Конкурсу  -  обласний рівень окремо серед:

 учнів закладів  загальної середньої освіти;

 вихованців закладів позашкільної освіти області.

Учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти обєднаних територіальних громад беруть участь в Конкурсі за територіальним принципом.

4.  Склад оргкомітету та журі (в які входять представники району, міста та ОТГ) І етапу Конкурсу затверджується наказами відповідних місцевих органів управління освітою, а ІІ етапу Конкурсу – наказом департаменту освіти,   науки  та молодіжної політики облдержадміністрації.   

 5. Заявки для участі в Конкурсі подаються у довільній формі в Івано-Франківський державний центр естетичного виховання за 10 днів до визначеної дати проведення Конкурсу за підписом керівника місцевого органу управління освітою та з підсумковим наказом.

6. Учні та вихованці прибувають до місця проведення Конкурсу організовано у супроводі керівника, зі списком учасників, підписаним директором закладу освіти.

        

                                      III. Проведення Конкурсу

 

 1. Конкурс проводиться щорічно.

2. Публікація наказу  про проведення Конкурсу в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Івано-Франківського державного центру естетичного виховання, здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

3. У наказі про проведення Конкурсу повинна міститися інформація про місце, дату і час проведення Конкурсу.

 

IV. Вимоги до конкурсної програми

            

1. Заклад загальної середньої освіти  на обласний конкурс від району (міста) представляє один колектив в одній із 2-х номінацій: «Фольклорно-етнографічне дійство» або «Вокально-хорове мистецтво» (колядки, щедрівки, віншування).

 

2.   Заклад позашкільної освіти  на обласний конкурс  від району (міста) представляє один колектив в одній із 2-х номінацій: «Фольклорно-етнографічне дійство» або «Вокально-хорове мистецтво» (колядки, щедрівки, віншування).

3. Загальна тривалість виступу не повинна перевищувати  5-6 хв.

4.Участь в Конкурсі зведених колективів не допускається.

5. Оцінювання виконання програми здійснюється за 5 - бальною шкалою:

5 високий рівень  (фольклорно-етнографічне дійство: колектив демонструє високий рівень сценічного дійства, правильно підібрана тематика та композиція номера, артистизм, розкриття художнього образу, вміння правильно поводитись на сцені, відповідність костюму, гармонійно поєднані декорації, світло та музичний супровід, присутні оригінальність, творчий підхід  та самобутність виступу; вокально-хорове мистецтво: колектив демонструє високий рівень виконавської майстерності,  чистоту інтонування, динамічні відтінки, автентичність, художньо-емоційний виклад твору та естетика зовнішнього вигляду на високому рівні);

4 достатній рівень (фольклорно-етнографічне дійство: колектив демонструє добрий рівень сценічного дійства, артистизм, розкриття художнього образу, сценічна культура, відповідність костюму на доброму рівні, відсутні оригінальність та творчий підхід; вокально-хорове мистецтво: колектив демонструє добрий рівень виконавської майстерності але допускає незначні неточності у чистоті інтонування, відсутні динамічні відтінки та автентичність, художньо-емоційний виклад твору та естетика зовнішнього вигляду на доброму рівні);

 

3 середній рівень  (фольклорно-етнографічне дійство: колектив виконав програму, але допустив ряд помилок під час сценічного дійства, відсутні артистизм, розкриття художнього образу, вміння поводитись на сцені; вокально-хорове мистецтво: колектив виконав програму, але допустив ряд помилок в чистоті інтонування, естетика зовнішнього вигляду на задовільному  рівні);

 

2 посередній рівень (фольклорно-етнографічне дійство: колектив допустив багато помилок під час сценічного дійства; вокально-хорове мистецтво: колектив допустив багато помилок у чистоті інтонування, зовнішній вигляд на незадовільному рівні).

 

1 низький рівень  (колектив не зміг виконати програму виступу).

 

           V.  Визначення та нагородження переможців Конкурсу

 

1. На підставі протоколів журі І етапу Конкурсу визначаються переможці. Результати проведення цього етапу затверджуються наказом місцевого органу управління освітою. Переможці І етапу (I місце) рекомендуються для участі у ІІ етапі.  

2. Результат проведення ІІ етапу Конкурсу на підставі протоколу обласного журі затверджується відповідним наказом департаменту освіти,   науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

 3. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу Конкурсу.

      4.  Переможці ( I місце -1, ІІ місце -1, III місце – 1) ІІ етапу Конкурсу визначаються в одній із двох номінацій: «Фольклорно-етнографічне дійство» 

або  «Вокально-хорове мистецтво» (колядки) окремо серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти і нагороджуються грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

 5. Учасники які показали добрий рівень, але не стали переможцями нагороджуються подяками департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

6. Переможці ІІ етапу Конкурсу запрошуються на обласне свято «Розколяда».

                                           

VI. Фінансування

 

1.  Витрати на проведення І етапу Конкурсу та відрядження учасників  для участі II етапі Конкурсу здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

2. Витрати на проведення ІІ етапу Конкурсу та нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

 

 

 

                                                            Додаток 1

   до наказу департаменту освіти,   

                                                  науки  та молодіжної політики

                                   облдержадміністрації

                                                                                    від  22. 10. 2018 р.    № 562

                                                       

 

        Графік

проведення обласного конкурсу

фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів

загальної середньої та позашкільної освіти

 

11  грудня 2018 р. об 11.00 год. м.Тлумач (ОТГ) на базі  Народного Дому (вул. М.Грушевського, 2)

Коломийський район

Городенківський район

Косівський район

Снятинський район

м. Коломия

Тисменицький район    

Тлумацький район             

 

 

12 грудня 2018 р. об 11.00 год. м. Калуш  на базі  районного Будинку культури (вул.Т. Шевченка, 8)

Рожнятівський  район             

Долинський  район

м. Болехів

м. Калуш

Рогатинський  район     

м. Бурштин              

Галицький   район              

Калуський  район    

 

 

13 грудня 2018 р. об 11.00 год.  м. Івано-Франківськ загальноосвітня  школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (вул. Г. Мазепи, 90)

Верховинський район

Богородчанський район             

м. Яремче 

Надвірнянський район             

м. Івано-Франківськ

 

 

Додаток 2

до  наказу   департаменту  освіти,    

науки та молодіжної  політики                           

облдержадміністрації

                                                                                                 від  22. 10. 2018 р.    № 562

                                                         Склад  журі

обласного конкурсу  фольклорно-етнографічних колективів

серед здобувачів освіти закладів

загальної середньої та позашкільної освіти

 

 

 

М.Кузбит

 

Голова журі:

 

-директор Івано-Франківського державного центру  естетичного виховання, Заслужений працівник культури                 України

 

 

 

І.Опалко

Члени журі:

 

-начальник відділу позашкільної освіти та роботи з інтернатними закладами управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти, науки  та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

С.Деделюк

-в.о заступника директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

 

Г.Салабай

-методист Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

 

О.Левицька

 

-методист Центрального Народного дому м. Івано-Франківська (за згодою)

 

Н.Коржак

 

-керівник гуртка  Івано-Франківського  державного     центру         естетичного   виховання

 

Л.Береговська

 

-керівник гуртка  Івано-Франківського  державного     центру         естетичного   виховання

 

C.Бойків

 

-керівник гуртка ВХПУ № 3 м.Івано-Франківська

 

О.Терешкун

-керівник гуртка ВПУ № 21 м.Івано-Франківська

 

 

Категорія: Накази | Додав: ifdcev
Переглядів: 59 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Зареєструватись