Головна » Документи » Накази

Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики №537 від 10.10.2018р.
16.10.2018, 09:38

  


     ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
            УКРАЇНА

   ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ та молодіжної політики                                                        

__

                      

                                                 НАКАЗ

 від 10.10.2018 р.                                            м. Івано-Франківськ                                              № 537

 

 

 

Про проведення  

обласного конкурсу  поезії серед

здобувачів освіти закладів загальної

середньої та позашкільної освіти

 

  Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на      2016-2023 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 р.  № 42-2/2015 зі змінами від 10.06.2016 р. № 218-5/2016, від 09.12.2016 р.        № 342-11/2016, від 10.03.2017 р. № 445-13/2017, від 30.06.2017 р.                   № 542-16/2017, від 08.12.2017 р. № 679-19/2017 від 02.03.2018 р.                        № 820-20/2018, від 22.06.2018 р. № 871-22/2018, з метою пропаганди українського поетичного слова, виявлення обдарованої молоді, розвитку емоційності та художнього смаку особистості, пізнання, осмислення краси художнього слова, удосконалення мистецтва живого мовлення, залучення учнівської молоді до книги як джерела знань, глибокого вивчення культури рідного краю

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести 20 листопада 2018 р. о 10 год. обласний  конкурс поезії  серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти в приміщенні Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (вул. Чорновола, 22).

  2. Затвердити склад  журі (додаток 1).

 3. Фінансування витрат  на проведення Конкурсу здійснити за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, передбачених на реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти (підпрограма  4  «Обдаровані діти», п.4.10), згідно з кошторисом (додаток 2).

  4. Керівникам місцевих органів управління освітою:

     4.1. Забезпечити проведення I (шкільного) етапу Конкурсу  з 29.10.2018 р. по 05.11.2018 р.

    4.2. До 12.11.2018 р. провести ІІ (районний, міський) етап Конкурсу. Взяти до уваги, що учні і вихованці закладів загальної середньої  та позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь у ІІ етапі Конкурсу за територіальним принципом в районах і містах.

   4.3. До 14.11.2018 р. надіслати на електронну адресу ІФДЦЕВ ifdcev@ukr.net  інформацію про проведення ІІ етапу Конкурсу.  

      4.4. Забезпечити своєчасну явку і відповідну безпеку здоров'я та життя учасників  обласного конкурсу.

    4.5. Фінансування витрат на відрядження учасників обласного конкурсу провести за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

5. Координацію роботи щодо проведення Конкурсу покласти на директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання М.В. Кузбита.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту - начальника управління освіти і науки І.О.Гаврилюка.

 

 

 

 

Директор департаменту                                    Віктор Кімакович

 

 

 

 

Додаток 1

до  наказу   департаменту  освіти,    

науки та молодіжної  політики                           

облдержадміністрації

від  10. 10. 2018 р.        № 537

 

      Склад  журі

обласного конкурсу  поезії серед здобувачів освіти

закладів загальної середньої та позашкільної освіти

 

 

 

 

 

М.Кузбит

Голова журі:

 

-директор Івано-Франківського державного центру  естетичного виховання, Заслужений працівник культури   України

 

 

 

І.Опалко

Члени журі:

 

-начальник відділу позашкільної освіти та роботи з    інтернатними закладами управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти, науки  та молодіжної політики облдержадміністрації

 

С.Деделюк

-в.о заступника директора Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

 

Г.Салабай

-методист Івано-Франківського державного центру естетичного виховання

 

О.Левицька

-методист Центрального Народного дому м. Івано-Франківська ( за згодою)

 

Л.Береговська

-керівник гуртка Івано-Франківського державного центру  естетичного виховання

Л.Турчиняк

-керівник гуртка Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ

 

 

 

 

         У М О В И

 

проведення обласного конкурсу поезії серед здобувачів освіти

закладів загальної середньої та позашкільної освіти

 

 

 

І. Загальні положення

             

               1. Обласний конкурс поезії серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти області (далі: Конкурс) проводиться окремо для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти області.

 

              2. Мета Конкурсу – пропаганда  українського поетичного слова, виявлення обдарованої молоді, розвиток емоційності та художнього смаку особистості, пізнання, осмислення краси художнього слова, удосконалення мистецтва живого мовлення, залучення учнівської молоді до книги як джерела знань, глибоке вивчення культури рідного краю.

                              

                                              II. Організація Конкурсу

 

            1. Конкурс проводиться департаментом освіти,  науки та молодіжної політики облдержадміністрації та Івано-Франківським державним центром естетичного виховання.

          

             2. Безпосереднє керівництво Конкурсом покладається на Івано-Франківський державний центр естетичного виховання.

 

           

3.  Конкурс проводиться у три етапи:

І етап Конкурсу - шкільний рівень окремо серед:

учнів закладів загальної середньої освіти;

вихованців закладів позашкільної освіти області.

ІІ етап Конкурсу   -  районний (міський) рівень окремо серед:

учнів закладів загальної середньої освіти;

вихованців закладів позашкільної освіти області.

ІІІ етап Конкурсу  -  обласний рівень окремо серед:

учнів закладів загальної середньої освіти;

вихованців закладів позашкільної освіти області.

        Учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь в Конкурсі за територіальним принципом.

 

       4.  Склад оргкомітету та журі (в які входять представники району, міста та ОТГ) ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами відповідних місцевих органів управління освітою, а ІІІ етапу Конкурсу - наказом департаменту освіти,   науки  та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

         5. Заявки   для участі в обласному етапі Конкурсу подаються у довільній формі в Івано-Франківський державний центр естетичного виховання за 10 днів до визначеної дати проведення III етапу Конкурсу за підписом керівника місцевого органу управління освітою та з підсумковим наказом.             

          

           6. Учні та вихованці прибувають до місця проведення Конкурсу, організовано у супроводі керівника, зі списком учасників, підписаним директором закладу освіти.

        

 

                                     III. Проведення Конкурсу

 

 

1. Конкурс проводиться щорічно.

 

2. Публікація наказу про проведення ІІІ етапу Конкурсу в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Івано-Франківського державного центру естетичного виховання, здійснюються не пізніше ніж за  30 календарних днів до початку Конкурсу.

 

 3. У наказі про проведення Конкурсу повинна міститися інформація про місце, дату і час проведення Конкурсу.

                                

 

IV. Вимоги до конкурсної програми

            

 

1. Район (місто) серед закладів загальної середньої освіти представляє на  обласний етап Конкурсу двох переможців  ІІ етапу (районного, міського) по одному переможцю в  кожній номінації: «Лірика» та «Патріотика».   

2. Район (місто) серед закладів позашкільної освіти представляє на обласний етап Конкурсу двох переможців  ІІ етапу по одному переможцю в  кожній номінації: «Лірика» та  «Патріотика».   

3. Тривалість поетичного твору не повинна перевищувати 3 хв.

4. Оцінювання виконання програми здійснюється за 5 – бальною шкалою:

    5 високий рівень – (учасник виразно декламує твір напам’ять, застосовуючи логічні наголоси, виявляє емоційне розуміння твору; наявний артистизм, мовленнєва вправність; присутня естетика зовнішнього вигляду та розкриття художнього образу);  

    4  достатній рівень(учасник декламує твір напам’ять, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно;  естетика зовнішнього вигляду та розкриття художнього образу на доброму рівні);

    3  середній рівень – (учасник допускає  значну кількість  фактичних мовленнєвих помилок; відсутній артистизм, емоційне розуміння твору;  зовнішній вигляд та розкриття художнього образу на задовільному рівні);

     2 посередній рівень (учасник допустив багато помилок у виконанні твору; зовнішній вигляд на незадовільному рівні);

          1 недостатній рівень – (учасник не зміг виконати твір).

 

 

   V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

 

 

1. На підставі протоколів журі ІІ етапу Конкурсу визначаються переможці. Результати проведення цього етапу затверджуються наказом місцевого органу управління освітою. Переможці ІІ етапу (I місце) рекомендуються для участі у ІІІ етапі.  

 

 2. Результат проведення ІІІ етапу Конкурсу на підставі протоколу обласного журі затверджується відповідним наказом департаменту освіти,   науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

                                                             

3. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІІ етапу Конкурсу.

 

4. Переможці (І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1) IIІ етапу Конкурсу визначаються в кожній номінації: «Лірика» та «Патріотика» окремо серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти і нагороджуються грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

5. Учасники які показали добрий рівень, але не стали переможцями нагороджуються подяками департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

 

 

 

VI. Фінансування

 

1. Витрати на проведення II етапу Конкурсу та відрядження учасників для участі в обласному ІІІ етапі Конкурсу здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

2. Витрати на проведення ІІІ етапу Конкурсу та нагородження переможців здійснюються за рахунок  коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації .                                                     

 

Начальник відділу позашкільної

освіти та роботи з інтернатними

закладами управління дошкільної,

загальної середньої та позашкільної

освіти департаменту освіти, науки та

молодіжної політики облдержадміністрації          Ірина Опалко         

                                                                    

Категорія: Накази | Додав: ifdcev
Переглядів: 73 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Зареєструватись